ActueelHandigLeeuwarden

Een boete… Wat nu? 

Het overkomt de beste: een bon vangen van de lange arm der wet

Tekst: Abel Hoekstra 
Fotografie: Lisanne van der Ploeg 

Je kent ze wel, de Zware Jongens, de Daltons, fictieve misdadigers die grote misdrijven pogen te plegen. De meeste studenten daarentegen zijn iets minder misdadig, maar hebben vaak wel een grote mond en net iets te veel zelfvertrouwen na wat sappies. Nederland is een rechtstaat, dat wil zeggen dat je als inwoner rechten en plichten hebt. Een van deze rechten is het recht op een eerlijk proces. Niet elke student is op de hoogte van zijn rechten en politieagenten maken ook fouten. Hieronder lees je wat je tegen een boete kan doen.  

We gaan voor dit artikel even uit van de volgende wetsovertreding; artikel 453 wetboek van strafrecht; het zich in kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg begeven. Wat nou als jij vindt dat oom agent dit verkeerd heeft?  

De agent mag niet zomaar iemand van straat plukken en constateren dat diegene dronken is. Er moet een duidelijke en aannemelijke aanleiding zijn. Meneer de politieagent heeft om niet nader te specificeren reden jou staande gehouden omdat je kennelijk in dronken staat op de openbare weg bent. De diender mag dat zelf vaststellen en heeft kennelijk niet de verplichting de waarheid uit te zoeken, oftewel geen blaastest en niet mee naar het bureau. 

Strafbeschikking 

Nadat jij je identificatie hebt gegeven, is het wachten of je de boete binnenkrijgt of dat de heren agenten aan het bluffen waren. Dit bluffen komt niet zelden voor, dit artikel probeert jullie studenten ook te behoeden voor boetes-in-de-categorie-flauwe-kul. Het komt ook voor dat studenten geen verzet instellen omdat ze dat te veel gedoe is, maar dit valt mee.  

Een paar weken later ploft er een paars-witte envelop op de deurmat, afkomstig van het Centraal Justitieel Incassobureau. Deze organisatie stuurt de boetes het hele land door (en zit gewoon in Leeuwarden #trots). In deze strafbeschikking staat wat je hebt gedaan, waar en wanneer, de hoogte van de boete én de mogelijkheid een verzetschrift in te dienen. Gok je de kans van slagen van jouw verzet klein in, omdat bijvoorbeeld de boete terecht was, dan is het raadzaam de boete gewoon te betalen. In de meeste gevallen is het raadzaam altijd verzet in te stellen. 

Verzetschrift 

Mocht je een strafbeschikking hebben gekregen voor iets wat je echt niet hebt gedaan of waar je het echt niet mee eens bent, is het raadzaam een verzetschrift in te dienen. Dit verzetschrift bevat ten minste je naam en adres en de reden waarom je het niet eens bent met de strafbeschikking. Verzend deze op tijd, er zijn termijnen aan verbonden!  

Het verzetschrift stuur je (per post ((!)) aan het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) in Utrecht. Als je je verzetschrift op tijd indient en je hebt je adres vermeld en uiteen gezet waarom je het er niet mee eens bent, krijg je hier een ontvangstbevestiging van en de mededeling dat het in behandeling wordt genomen. Dit is goed nieuws!  

Het CVOM gaat dan gaat dan een zitting plannen. Dit is of een zitting bij de kantonrechter of telehoren met de Officier van Justitie. In veel gevallen wordt de zaak ter zitting gebracht bij de kantonrechter. Hier ontvang je dan een oproep voor. Bij de kantonrechter mag je jezelf vertegenwoordigen, door aan advocaat of door een andere gemachtigde. De kantonrechter en de OvJ horen jouw bezwaren aan en de officier komt dan met een nieuwe eis (welke hoger kan zijn dan de eerdere strafbeschikking, ook al komt dit bijna niet voor, laat je hier niet door afschrikken). 

De rechter doet naar aanleiding van jouw verhaal en mogelijk getuigenverklaringen een uitspraak. Een rechter is onafhankelijk en onpartijdig. Met zijn oordeel zal je het moeten doen. Het is belangrijk dat de Leeuwarder studenten weten welke rechten ze hebben en het recht verzet in te stellen tegen strafbeschikking is daar één van.  

[Disclaimer] De auteur van dit artikel is naast ervaringsdeskundige géén jurist. Het artikel is indicatief en informatief van aard. Enige juridische stappen die anders uitpakken dan verwacht aan de hand van dit artikel zijn je eigen verantwoordelijkheid. Zoek altijd juridisch advies! 

Show More

Related Articles

Geef een reactie

Back to top button
Close
Close