internationalOpmerkelijkStuderenVan alles

STAGIAIRES MBO-ER OLIWIA EN HBO-ER BETTINA WERKEN SAMEN

Bij Mentor Programma Friesland lopen Nederlandse en buitenlandse studenten stage die zowel uit het hbo als het mbo-onderwijs komen. Vaak moeten ze ook intensief samenwerken bij de diverse activiteiten van MPF, zoals workshops, netwerkbijeenkomsten en evenementen. De Leeuwarder Studentenkrant was benieuwd wat mbo’ers en hbo’ers van elkaar vinden als ze samenwerken. Uw redacteur zocht twee stagiaires op in een “duiventil” vol studenten op de eerste verdieping van winkelcentrum Zaailand. Hij trof daar Bettina Redia uit Hongarije en Oliwia Buchholz uit Tzum.

Oliwia (20) volgt de mbo-opleiding Sociaal Werk bij Firda. Dit is het tweede jaar dat ze stage loopt bij MPF. “Ik had het zo naar mijn zin dat ik graag terug wilde komen. Deed ik vorig jaar vooral ondersteunend werk, dit jaar heb ik veel meer verantwoordelijkheid. Ik kan mijn eigen pad uitzetten en opereer zonder begeleiding.” Voor Bettina (23) is dit haar afstudeerstage voor NHL Stendenopleiding Leisure and Eventmanagement. “Het is een vierjarige studie, maar ik zit inmiddels in mijn vijfde jaar. Het was lastig om in Friesland een internationale stageplek te vinden.”

Beiden zijn lovend over hun stage. Ze werken graag met en voor mensen en dat is wat MPF doet (onderaan). Zo organiseerde Oliwia voor het project ‘Connect The Future’ workshops voor studenten: bijeenkomsten waarin jongeren te weten komen wat hun behoeftes zijn en waar hun interesses liggen. Bettina realiseerde onder andere voor het Erasmusproject Art & Culture met andere mentorprogramma’s uit Bulgarije, Spanje en Italië een netwerkevenement in Brussel. Naast contacten met belangenbehartigers uit het onderwijs spraken zij daar met Europarlementariërs. Daarnaast zijn er af en toe projecten waar ze beide bij betrokken zijn.

Bettina: “Ik ben best wel jaloers op de doelgerichtheid van Oliwia. Niet denken maar doen en als je dan
ergens tegenaan loopt kijken hoe je dat oplost. Wij als hbo’ers zijn erg geneigd om eerst alle mogelijke opties door te nemen en dan pas los te gaan. Oliwia: “Zij onderzoeken eerst, zetten alle uitkomsten op papier en gaan dan los. Inmiddels zijn wij dan al zoveel stappen verder.” Ze lacht. “Wij zetten alles pas op papier als de klus voorbij is. Dat kan beter en dat leer ik van Bettina’s aanpak.” Bettina ziet daardoor ook de kracht van samen- werken met mbo-ers. “We vullen elkaar naadloos aan. Laat ons maar het vooronderzoek doen, dan kunnen zij alvast de eerste voorbereidingen treffen. Als wij als hbo’ers een project doen dan moeten we oppassen dat we niet driekwart van de tijd met het opstellen van het plan en het draaiboek bezig zijn.”

Oliwia snapt het wel, want zo leren ze het ook bij NHL Stenden: “Alles wat je doet, moet je op basis van onderzoek kunnen onderbouwen. Bij ons is het veel meer leren van het doen. En die ruimte krijgen we ook bij MPF. Wij mogen in het hele proces struikelen over de hindernissen die we tegenkomen. Bettina: ”Ik zeg altijd ‘think first, act second’. Dat hoeft niet altijd uitgebreid onderzoek te zijn, maar kan ook een brainstormsessie zijn. En dan doet Oliwia volop mee.” Oliwia:”Wat dat betreft is het voor mij een ideale voorbereiding op het hbo. Want daar wil ik zeker heen.”

Bettina is best wel jaloers op de onbevangenheid van Oliwia: “Dat zie je bij meer mbo’ers. Door die onbevangenheid zijn ze veel opener in de sociale contacten. Wij ontvangen iemand, gaan gelijk zitten en aan de slag. Oliwia introduceert zichzelf uitgebreid, vraagt geïnteresseerd naar de ander, haalt ondertussen wat te drinken en gaat dan pas het gesprek aan. Het is allemaal veel persoonlijker, echt gericht op netwerken.” Oliwia beaamt dat, maar wil Bettina en al die andere hbo’ers ook een compliment geven: “Ik heb bij hen nooit het gevoel dat zij op een hogere opleiding zitten. Wat je wel hoort van andere stages is dat de hbo’er op de mbo’er neerkijkt en vervolgens stomme klusjes uitdeelt. Bij het MPF is iedereen gelijkwaardig en zetten we elkaar in onze kracht.” Daarom lopen Oliwia en Bettina na iedere werkdag met een big smile naar het station. Bettina: ”We pakken dezelfde trein, want ik woon bij mijn Nederlandse vriend in Harlingen. Dan kunnen we het nog even de dag van ons afkletsen tot Oliwia in Franeker uitstapt.”

In 1997 richtte Betty Bijvoets het Mentor Programma, met het oog op het aanbieden van op maat gemaakte begeleiding voor studenten. Sindsdien zijn zij volop bezig met het realiseren van goede matches voor zowel mentoren als mentees. Inmiddels is er een groot netwerk op- gebouwd dat bestaat uit rolmodellen van verschillende beroepen, functies en ervaringsdeskundigen. Mentor Programma Friesland is voor studenten van 5 partnerinstellingen in Friesland: Firda (voorheen Fries- land College), ROC Friese Poort, Aeres MBO, NHL Stenden Hogeschool en Van Hall Larenstein, waarbij studen- ten gekoppeld worden aan rolmodellen uit een vervolgstudie of het bedrijfsleven/werkveld. De activiteiten zijn ook beschikbaar voor jongeren van het vmbo in Friesland.

 

Tags
Show More

Related Articles

Geef een reactie

Back to top button
Close
Close