Actueel

AI: Je beste vriend of vijand?

ChatGPT – je hebt er vast weleens gebruik van gemaakt. Deze intelligente chatbot, ontwikkeld door OpenAI, is in staat om je met van alles en nog wat te helpen. Heb je een spelling- en grammaticacheck nodig? Of een beknopte samenvatting van een lange, ingewikkelde tekst? AI biedt een scala aan mogelijkheden, maar die zijn niet zonder uitdagingen en gevaren. In dit artikel lees je over de veelbelovende mogelijkheden, maar ook over de potentiële risico’s. 

De opkomst van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) heeft onze wereld ingrijpend veranderd. Deze geavanceerde technologie heeft het vermogen om te leren, te begrijpen en autonome beslissingen te nemen en kan in diverse sectoren worden toegepast. Wist je bijvoorbeeld dat Google DeepMind met iets heel interessants bezig is, iets waar de medische wereld en technologie samenkomen? Het wil kunstmatige intelligentie inzetten om kanker sneller te diagnosticeren en het helpt in Japan al met borstkankerscreenings. AI wordt ingezet om een vroege diagnose te stellen of bepaalde dingen uit te sluiten. Hierdoor heeft de medisch expert er minder lang werk van en kan er meer aandacht en tijd aan de patiënt worden besteed. Erg interessant, maar dit brengt natuurlijk ook risico’s met zich mee. Want wat als de computer een verkeerde diagnose stelt? Dat kan levensgevaarlijk zijn. 

Een van de meest opmerkelijke mogelijkheden van AI is machine learning, waardoor systemen zichzelf kunnen aanpassen en verbeteren naarmate ze meer gegevens verwerken. Dit opent de deur naar efficiëntere processen in bedrijven, nauwkeurigere voorspellingen in financiën en zelfs baanbrekende ontwikkelingen in de medische wereld, zoals het zonet genoemde Google DeepMind. Tegenwoordig zijn er ook veel geavanceerde chatbots. Natuurlijke taalverwerking stelt computers in staat om menselijke taal te begrijpen, wat resulteert in chatbots met spraakgestuurde interfaces die de communicatie tussen mens en machine transformeren. 

De snelle vooruitgang in AI brengt ook morele dilemma’s met zich mee. Het risico op privacy inbreuk is aanzienlijk, aangezien AI-systemen enorme hoeveelheden gevoelige gegevens verwerken. Bovendien bestaat het gevaar van onbedoelde discriminatie en bias in algoritmes, aangezien deze systemen leren van historische gegevens die inherente vooroordelen kunnen bevatten. Een voorbeeld hiervan is dat je eigenlijk altijd witte mannen van middelbare leeftijd te zien krijgt wanneer je AI vraagt om foto’s van een CEO te tonen.

De technologische revolutie gaat ook gepaard met de angst voor massale werkloosheid als gevolg van automatisering. Banen die routinematig zijn, lopen het risico (deels) te worden overgenomen door geavanceerde machines, waardoor de noodzaak ontstaat voor her- en bijscholing om de arbeidsmarkt aan te passen aan de snel veranderende technologische omgeving. Er zal veel veranderen voor bijvoorbeeld programmeurs, accountants en reclame- en contentmakers.

Kortom, terwijl de mogelijkheden van AI onze samenleving veel nieuwe en bijzondere mogelijkheden bieden, is het van cruciaal belang om de potentiële gevaren in te zien en aan te pakken. Een evenwichtige benadering, waarbij ethische overwegingen en maatschappelijke impact centraal staan is noodzakelijk. Op die manier kan de volledige potentie van AI benut worden en blijven de risico’s beperkt. 

Hopelijk ben je zo voldoende geïnformeerd, mede door AI zelf. Dit artikel is namelijk met behulp van ChatGPT geschreven. ChatGPT werd gevraagd om een tekst over de mogelijkheden en de potentiële gevaren van AI te schrijven. De informatie uit de tekst is gebruikt als input voor dit artikel. ChatGPT deed wat gevraagd werd, maar de tekst was saai en bevatte veel ingewikkelde woorden. Onze redacteur moest er nog flink aan sleutelen. Zo zie je maar weer dat AI een goed hulpmiddel is, maar dat het de mens nog niet vervangt.

Lectoraat Computer Vision & Data Science NHL Stenden

Recente ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) tonen aan dat leren van gegevens baanbrekende resultaten oplevert voor bijna alle toepassingen, met name op ingewikkelde toepassingsgebieden zoals beeldverwerking, natuurlijke taalverwerking en audioverwerking. De belangrijkste ingrediënten die nodig zijn voor de succesvolle toepassing van AI zijn modellen, data, experts en veel rekenkracht. 

Bij het lectoraat Computer Vision & Data Science van NHL Stenden komt dit allemaal samen. Studenten van verschillende niveaus en disciplines, docent-onderzoekers en bedrijven werken met elkaar aan real-life projecten in een complexe en internationale context. Dit creëert een inspirerende omgeving die het leren bevordert en resultaten behaalt die van echte toegevoegde waarde zijn. 

Lector Klaas Dijkstra in de Leeuwarder Courant van 2 november j.l.: “Nadenken, programmeren, verbeteren. Als je het in de vingers hebt, kan je heel erg veel met kunstmatige intelligentie. Het is eigenlijk een Zwitsers zakmes. De technologie is ‘enabling ’, je kan er door slim onderdelen te verbinden echt heel veel mee doen. En die ontwikkeling blijft doorgaan. Dit is echt nog maar het begin.

 

Show More

Related Articles

Geef een reactie

Back to top button
Close
Close